top of page

"СУХИ" ФОНТАНИ

 

     Сухи фонтани: Напълно интерактивни фонтани за игра които са проектирани специално, така че да се впишат в градската среда за да  могат деца и възрастни да се наслаждават на красивите динамични водни фигури, които без съмнение оживена атмосфера.. Екипът на ValDim е проектирал тези интерактвни сухи фонтани за игра  с цел да предложи професионално и качествено оборудване което позволява дълга, безопастна и сигурна есплоатация на съоръженоята.

 

Предисмтвата на "сухите" фонтани са моного:

  • Високо ниво на сигурност

  • Нисък разход на ел. енергия и вода

  • Малки разходи за поддръжка и препарати

  • Устойчивост на вандализъм

ValDim Waterfountans Сме разработи собствена технология за изграждане на сухи фонтани, която позволява оптимизиране на разходите за строително монтажни работи, намалява сроковете за монтаж и увеличва качеството на изпълнеие.

Download Catalogue

bottom of page